Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Metrima AB

Metrima AB
Norra Stationsgatan 93
11364 Stockholm

Hemsida:

www.metrima.se

Verksamhet:

Tillverkar elmätare.

Ägare:

Ledstiernan äger 53,2% av aktierna. ONS Venture.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Ej satt

Värdering:

Övrigt:

Metrima kommer att göra en private placement under 2005 med Öhman Fondkommissions hjälp. Ägarspridning kan ske genom att Ledstiernan delar ut Metrima-aktier till sina 10.000 aktieägare, för att sedan notera företaget. Planerna på en notering upprepade av VD i början av juli, efter stororder från Sydkraft.

Uppdatering: Tanken var att notera företaget under hösten 2005. I februari 2006 kom det dock fram att företaget har problem. Brist på vissa komponenter har gjort att Metrima inte kunna slutleverera, vilket lett till likviditetskris. Planerna på en notering skjuts nu rejält på framtiden.

Uppdaterat: 2008-02-11

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss