Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i MaxEquity AB
MaxEquity AB

MaxEquity AB
Norrtullsgatan 6, 5tr
113 29 Stockholm

Hemsida:

maxpeak.se

Verksamhet:

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Ägare:

Listat på Aktietorget tom 28 februari 2014. Största ägare är Kopparberg Invest 13,63 %, Filip Wester 8,08 %, Additech Business Consulting AB 7,71 %, Per-Arne Gustavsson 5,60 %, Handelsbanken Liv 4,82 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Köps i slutet av 2014 upp av Kopparberg Invest

Värdering:

9,6 Mkr pre-money vid den nyemission som görs under juni 2014.

Övrigt:

Maxpeak har handlats på obs-listan på Aktietorget. Den 14 februari 2014 meddelade Maxpeak att de avlistar sig från Aktietorget, där sista handelsdag blir den 28 februari. Styrelsens målsättning är att lista aktien på en annan marknadsplats.

Uppdatering: I juni 2014 gör MaxEquity och det närstående företaget Kopparberg Invest var sin nyemission, och har även grundat Nevada-företaget Nordic Touch. MaxEquity skriver att aktierna ska listas snarast på en internationell börs. Något oklart om det är MaxEquity som åsyftas eller om någon form av aktiebyte ska ske först till Nordic Touch. Bolaget är för litet för att notera sig på en marknadsplats med börsstatus.

Uppdatering: Köps i slutet av 2014 upp av Kopparberg Invest, med aktier som betalning. Ingen lisning av MaxEquity AB således.

Uppdaterat: 2014-11-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss