Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i LunchExpress i Sverige AB
LunchExpress i Sverige AB

LunchExpress i Sverige AB
Flöjelbergsgatan 1
43135 Mölndal

Hemsida:

www.lunchexpress.se

Verksamhet:

LunchExpress närproducerar och säljer färdigpackad kyld mat med hög kvalitet via ett flertal distributionskanaler.

Ägare:

Före emissionen; Anders Nilsson 50,7%, Bo Thörnqvist via bolag 31,7%, Marc Cameras 7,7%, Alexandra Cameras 7,6%, Svante Runnquist 2,3%.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

5 maj 2010

Värdering:

Pre-money 30 Mkr och 36 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

LunchExpress gör en nyemission under 15 februari till 8 mars inför sin notering.

Uppdatering: Företaget förlängde sin teckningstid något och därför har noteringsdatumet flyttats till den 3 maj 2010. 4,95 Mkr av 6 Mkr tecknades i nyemissionen inför noteringen.

Uppdatering: Noteringsdatum justeras från den 3 maj till den 5 maj 2010.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss