Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Lohilo Foods AB
Lohilo Foods AB

Lohilo Foods AB
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö

Hemsida:

www.alvestaglass.se

Verksamhet:

Lohilo Foods är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl a Lohilo, Alvestaglass, Häagen-Dazs, NICK’s, Bubbies och Järnaglass. Lohilo Foods AB hette tidigare Alvestaglass AB.

Ägare:

Efter fulltecknat erbjudande (emission på 10 Mkr och försäljning av befintliga aktier på 7 Mkr) som inleds i mars 2016; MF 30 Holding AB 70,8 %, Alvestaglass Partners Sweden AB 28,3 %, Håkan Bergh 0,9 %.

I början av mars 2016; MF 30 Holding AB 99 %, Håkan Bergh 1 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

26 oktober 2020

Värdering:

Uppdatering: 322,5 Mkr post money

Uppdatering: 292,5 Mkr pre-money och 322,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

50 Mkr pre-money och 60 Mkr post money vid emissionen som inleds i mars 2016.

Övrigt:

Alvestaglass gör med start i mars 2016 en emission på 10 Mkr och ägare säljer aktier för upp till 7 Mkr. I samband med det meddelar bolaget även att de ska notera sig år 2020.

Emissionen och försäljningen av aktier i Alvestaglass AB i mars 2016 är strukturerad i form av att investerarna köper aktier i Alvestaglass Partners Sweden AB, som sedan köper och håller aktierna i Alvestaglass AB.

Uppdatering: I juli 2018 upprepar bolaget för Di att planen är en notering år 2020.

Uppdatering: I mitten av september 2019 meddelade Alvestaglass att de ska göra en riktad emission på 10 Mkr, där Stockholm Corporate Finance har fått uppdraget att hålla i processen. Man skriver vidare att arbetet med att lista bolagets aktier på en MTF-plattform fortskrider. Målsättningen är att en listning ska genomföras under första halvåret 2020.

Uppdatering: I början av oktober 2019 meddelade Alvestaglass att de har tecknat avtal om försäljning och distribution av Häagen- Dazs i Sverige. Häagen-Dazs omsätter idag cirka 95mkr/år i butiksledet och har ambitionen att genom Alvestaglass försäljningsmodell kraftigt öka sin marknadsandel på den svenska marknaden.

Uppdatering: Under september-november 2019 gjorde Alvestaglass en riktad emission på 10 Mkr.

Uppdatering: I mitten av november 2019 upprepades att man ska notera sig på en MTF-lista under första halvåret 2020.

Uppdatering: I slutet av november 2019 bytte Alvestaglass AB namn till Lohilo Foods AB.

Uppdatering: I mitten av februari 2020, i sin bokslutskommuniké, upprepade Lohilo Foods att tidsplanen för noteringen är första halvåret 2020. Bolaget har anlitat Stockholm Corporate Finance som finansiell rådgivare.

IPO:n ska göras under maj-juni 2020 och man ska ta in omkring 50 Mkr. Det är First North man ska notera sig på.

Uppdatering: I slutet av maj 2020 meddelade Lohilo Foods att man skjuter på noteringen till andra halvåret 2020. Man gör vidare en riktade mission på 10 Mkr samtidigt som även befintliga aktier byter ägare.

"...riktad nyemission av aktier till Santhe Dahl Invest AB (under namnändring från Vida SMKC AB), ett av Santhe Dahl kontrollerat bolag. Den riktade emissionen uppgår till cirka 10 MSEK och har haft en teckningskurs om 14 SEK per aktie. Därutöver har Santhe Dahl Invest AB indirekt förvärvat aktier från grundaren Dan Isaksson via Lohilo Foods huvudägare MF30 Holding AB. Totalt motsvarar transaktionerna 9,13 procent av aktierna i Lohilo Foods vilket innebär att Santhe Dahl Invest AB kommer att bli näst största aktieägare i bolaget efter att bolagets fusion med Alvestaglass Partners Sweden AB (publ) är genomförd."

Uppdatering: I början av september 2020 upprepade Lohilo att noteringen på First North ska ske under hösten 2020.

Uppdatering: Lohilo noteras på First North den 26 oktober 2020.

Uppdaterat: 2020-10-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss