Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Lime Technologies Sweden AB
Lime Technologies Sweden AB

Lime Technologies Sweden AB
Sankt Lars väg 46
222 70 Lund

Hemsida:

www.lime-technologies.se

Verksamhet:

Lime utvecklar och säljer CRM-system för både små och stora företag. Lime Technologies Sweden AB hette tidigare Lundalogik AB.

Ägare:

Uppdatering: I mars 2018 blev Swebank Roburs Microcap-fond och Grenspecialisten (Martin Gren) delägare. Monterro 1 AB sålde en mindre del av sitt innehav och har efter det 60 %.

Lundalogik Intressenter AB är huvudägare, som i sin tur ägs av Monterro 1 AB (som ägs av Monterro Investment AB)

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

6 december 2018

Värdering:

Uppdatering: 900 Mkr (72 kr per aktie).

Uppdatering: Drygt 1 Mdkr vid notering enligt uppgift i Di i början av oktober 2018.

1 Mdkr vid notering är planen enligt uppgift i slutet av 2017.

Övrigt:

Breakit skriver i mitten av december 2017 att de har fått uppgiften att Lundalogik ska noteras under 2018 till en värdering på kring 1 miljard kronor.

Uppdatering: Lundalogik har bytt namn till Lime.

Uppdatering: I mitten av mars 2018 har Breakit bekräftade uppgifter på den planerade noteringen. Peter Larsson, partner på ägaren Monterro säger till Breakit, “Vi är i slutfasen att utse en finansiell rådgivare och huvudspåret är att vi noterar Lime under 2018”.

Ett första steg är att Swebank Roburs Microcap-fond och affärsängeln Martin Gren blir delägare. I samband med detta säljer även riskkapitalbolaget Monterro 10 procent av sina aktier och har efter detta ett ägande på 60 procent.

Uppdatering: I början av april 2018 köpte Lime sin branschkollega Sparta, företaget som grundats av James Pember och som har flera i startupkretsar kända namn som investerare.

Om Limes resultat för 2017 skriver DI Digital "Limes omsättning växte med 28 procent till 205 miljoner kronor under 2017. Bolaget kunde samma år stoltsera med ett resultat på 40 Mkr." samt "Bolaget är mycket lönsamt och ägaren Monterro siktar på att notera det på Small Cap-listan senare i år.".

Uppdatering: I början av oktober 2018 skriver Di att Lime ska noteras på Nasdaq Stockholm före årsskiftet till en värdering på över 1 miljard kronor. Carnegie uppges leda noteringsarbetet, där även SEB har en roll. I dagarna ska presentationer för bankernas analytiker ha hållits.

Uppdatering: Lime ska noteras på Stockholmsbörsen den 6 december 2018, prospekt ska offentliggöras den 26 november.

Grenspecialisten Förvaltning AB, LMK Venture Partners AB, RoosGruppen AB, Swedbank Robur Fonder AB (genom Swedbank Robur Microcap & Swebank Robur Focus) samt C Worldwide Asset Management Fondmaeglerselskap AS Danmark Filial i Sverige (tillsammans “cornerstone-investerare”) har åtagit sig, förutsatt att vissa villkor uppfylls, att förvärva aktier till ett belopp om 146,8 miljoner kronor i Erbjudandet till ett pris upp till 72 kronor per aktie (motsvarande ett värde på Bolagets aktier upp till 900 miljoner kronor), totalt motsvarande minst 16,3% av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. Härutöver har Erik Syrén, VD i Lime och idag ägare till 10% av aktierna i Bolaget, förklarat att han har för avsikt att via sitt helägda bolag Syringa Capital AB, anmäla sig för förvärv av aktier om 9,5 miljoner kronor i Erbjudandet.

Uppdaterat: 2018-12-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss