Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Likvor AB
Likvor AB

Likvor AB
Tvistevägen 47a
907 29 Umeå

Hemsida:

www.likvor.com

Verksamhet:

Likvor erbjuder ett patenterat och CE-certifierat system för att vårdpersonal ska kunna utföra korrekta och effektiva mätningar av ryggmärgsvätskans dynamik som ett led i att ställa diagnos och följa upp behandlingsresultat gällande normaltryckshydrocefalus.

Ägare:

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Uppdatering: 20,2 Mkr pre-money 26,2 Mkr post money om emissionen i januari 2019 fulltecknas. Dessa villkor ersätter de tidigare villkoren med datum i okt-nov 2018.

27 Mkr pre-money och 37 Mkr post money om det maximala beloppet tecknas i emissionen i oktober-november 2018.

Övrigt:

Likvor gör en emission under oktober-november 2018 och berättade i samband med det att de siktar på att notera sig inom två år.

Uppdatering: Likvor meddelade i mitten av januari 2019 att föregående kvartal har gått bättre än väntat men att kapitalanskaffningen varit tuffare, därför sänker man värderingen i emissionen.

Uppdaterat: 2020-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss