Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Lifco AB
Lifco AB

Lifco AB
Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping

Hemsida:

lifco.se

Verksamhet:

Lifco är ett industrikonglomerat med ett stort antal företag.

Ägare:

Carl Bennet AB.

Uppdatering: Carl Bennet behåller 50,1 % av aktierna vid börsnoteringen.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

21 november 2014

Värdering:

Omsatte under 2013 6 Mdkr med en vinst före skatt på 600 Mkr, vilken kan stiga till 800 Mkr under 2014.

Uppdatering: Värdering fastställd till 8,4 Mdkr (93 kr per aktie) i erbjudandet inför noteringen.

Övrigt:

I juni 2014 skrivs det om att Carl Bennet planerar att börsnotera sitt Lifco. Han ska ha övervägt att bryta ut Lifco Dental och notera det, men det lutar å att hela koncernen noteras under andra halvåret 2014.

Uppdatering: I slutet av september 2014 rapporteras att investerare har bjudits in till möten för att stämma av marknadens intresse för bolaget och enligt uppgift är huvudspåret att notera Lifco i november eller december.

Uppdatering: Lifco börsnoteras den 21 november 2014. Carl Bennet behåller 50,1 % av aktierna (68 % av rösterna).

Uppdaterat: 2014-11-21

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss