Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Layerlab AB
Layerlab AB

Layerlab AB
Holtermansg. 1 D
41129 Göteborg

Hemsida:

www.layerlab.se

Verksamhet:

Utvecklar teknologier och produkter som används i syfte att immobilisera (hålla fast) och analysera membranbundna molekyler.

Ägare:

Innovationsbron 35,7 % före emissionen inför noteringen och 24,8 % om emissionen fulltecknas.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

17 maj 2010

Värdering:

Pre-money 16,9 Mkr och 24,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Layerlab gör en nyemission på 7,4 Mkr inför noteringen på Aktietorget.

Uppdatering: Layerlab förlänger teckningstiden och flyttar därför noteringen till den 17 maj 2010.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss