Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Ägare:

Antalet aktieägare uppgår per den 1 december 2010 till 35 st. De fem största ägarna kontrollerar ca 58 % av kapitalet och 74 % av rösterna.

Uppdatering: Företaget har efter nyemissionen under juli 2011 67 aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

19 juni 2012

Värdering:

13,3 Mkr efter emissionen i maj 2011 (6 kr per aktie). Där företaget uppskattar substansvärdet till 8,50 kr per aktie.

Uppdatering: Substansvärdet uppskattar företaget i slutet av november 2011 till 24,6 Mkr, motsvarande 8,90 kr per aktie.

Övrigt:

Nyemissioner har mellan bolagets bildande och december 2010 tillfört ca 5,9 Mkr. Bolaget planerar för en nyemission under januari 2011 samt en notering på en mindre lista någon gång under 2011.

Uppdatering: I mitten av mars 2011 blev Latvian Forest Companys aktie registrerad hos Euroclear. Företaget specificerade i samband med det att en listning ska ske på antingen Aktietorget eller Nordic MTF.

Uppdatering: Företaget meddelar i maj 2011 att man planerar en notering under andra halvåret 2011.

Uppdatering: Företaget gjorde en nyemission på 3,1 Mkr under juli 2011.

Uppdatering: Företaget säger i slutet av december 2011 att en listning av aktien ska ske under första halvåret 2012.

Uppdatering: Företaget meddelar i mitten av april 2012 att man bestämt sig för att ansöka om notering på Aktietorget, vilket beräknas kunna ske under maj/juni 2012.

Uppdatering: Den 4 juni 2012 hade kommunicerats som första dag för handel på Aktietorget. Men bolaget listades inte detta datum.

Uppdatering: Visade sig bara vara en kort förskjutning, nytt datum för listning på Aktietorget är den 19 juni 2012.

Uppdaterat: 2012-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss