Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Koggbron Fastigheter AB
Koggbron Fastigheter AB

Koggbron Fastigheter AB
Sankt Paulsgatan 34
118 48 Stockholm

Hemsida:

koggbron.se

Verksamhet:

Koggbron är ett mindre fastighetsbolag. Koggbron Fastigheter AB hette tidigare Business Control Systems Sverige AB.

Ägare:

Efter emissionen inför noteringen (om emissionen fulltecknas); Hans Orre via Novarum Investment & Finance BV 55,06 %, Joacim Nord via N1 Göteborg AB 15,07 %, Anne Benjert via Ducatus Mgm. BV. 5,23 %, Christer Danelius via Radiator Reklam & Typografi AB 10,47 %, Övriga aktieägare 14,16 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

25 mars 2011

Värdering:

Pre-money 12,24 Mk och 16,24 Mkr post money om emissionen fulltecknas inför noteringen. UPPDATERING: Emissionen blev övertecknad och bolaget valde att utöka emissionen, post money-värderingen är därför 18,49 Mkr.

Övrigt:

Business Control Systems Sverige gör en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Företaget presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Göteborg den 24 november 2010.

Uppdatering: BCS förlänger teckningstiden i nyemissionen till den 31 januari 2011. Notering på Aktietorget sker när emissionen är genomförd.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss