Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Koggbron Fastigheter AB
Koggbron Fastigheter AB

Koggbron Fastigheter AB
Sankt Paulsgatan 34
118 48 Stockholm

Hemsida:

koggbron.se

Verksamhet:

Koggbron är ett mindre fastighetsbolag. Koggbron Fastigheter AB hette tidigare Business Control Systems Sverige AB.

Ägare:

Uppdatering: Någonstans på vägen har Melimark AB blivit huvudägare, sannolikt en flytt av ägande inom sfären.

Havana Holding AB 88,8 %, Orre Ekonomi och utbildning AB 2,4 %, Juristernas företagskonsult AB 2,1 %, Eva Orre 0,9 %, Övriga 5,7 %.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Sannolikt inställd.

Värdering:

Övrigt:

Koggbron var tidigare noterat på Aktietorget efter ett omvänt förvärv av BCS (Business Control System), men avnoterades under våren 2015. Bolaget sade i slutet av april 2015 att de ska köpa fler fastigheter och sedan notera sig på First North, dock utan att ange någon specifik tidsplan.

Uppdatering: I juli 2017 läser vi att Thomas Melin jagas av Kronofogden för en privat skuld på 161 Mkr. Det verkar vara en stor soppa för när vi läser vidare så ser vi att även flera bolag i sfären jagas av bankerna. Kronofogden har beslagtagit aktier, vilket har överklagats då Thomas Melin meddelat att han inte äger dessa aktier längre. Vi läser att sfären har strukturerats om flera gånger så det verkar vara svårt att veta vem som faktiskt äger vad.

Ett av bolagen i sfären är Melitho som tidigare kastats ut från First Norths obligationsmarknad. För att lösa ut obligationsägarna ska Koggbron Projekt AB, ett dotterbolag till Koggbron Fastigheter AB, ta upp ett lån på 425 Mkr från privatinvesterare.

Hela denna finansiella storm borde göra det omöjligt för bolaget att notera sig, speciellt på First North.

Uppdaterat: 2017-07-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss