Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Kiwok Nordic AB
Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Ägare:

I mitten av 2011; Villekulla Ltd. 41,92 %, Björn Levin 16,28 %, Anders Björlin 10,20 %, BlackShield AB 4,65 %, Måns Levin 0,49 %, Lovisa Levin 0,49 %, Helena Lifvergren Levin 0,09%, Henrik Markula 0,05%, Torgny Ander 0,03%, Resurshuset 1,54 %. Omkring 500 aktieägare.

Lista:

Aktietorget

Status:

Kommande

Tid:

När det är passande

Värdering:

Uppdatering: 45 Mkr pre-money och 50 Mkr post money om emissionen under oktober-november 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 42,5 Mkr pre-money och 47,5 Mkr post money om emissionen under maj 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 32,4 Mkr pre-money och 40,5 Mkr post money om erbjudandet fulltecknas i nov/dec 2013.

Uppdatering: 0,12 kr per aktie vid nyemissionen under maj/juni 2012.

Uppdatering: Pre-money 126 Mkr och 146 Mkr post money om emissionen under februari/mars 2011 fulltecknas.

Uppdatering: 55 Mkr enligt det pris (17 öre) som huvudägaren säljer aktier för under mars 2010.

Pre-money 47,0 Mkr och post money 52,1 Mkr enligt villkoren i den publika nyemissionen i september 2009.

Övrigt:

Kiwok Nordic planerar en notering så fort styrelsen anser att det är möjligt.

Uppdatering: Kiwok Nordic meddelar i mitten av november 2009 att man nu har beslutat att ansöka om en notering. Man berättar även samtidigt att teckningsperioden i emissionen förlängs till den 30 november 2009. Man berättar även att man köper företaget Dicamed, någon prislapp för köpet framgår dock inte.

Uppdatering: Kiwok meddelade i augusti 2010 att Dicamed inte har uppnått försäljningsmålen och att man därför har sålt tillbaka företaget till den tidigare ägaren Sven Gustafsson. Affären innebär en förlust för Kiwok.

Uppdatering: Kiwok har gjort en apportemission. Under februari/mars 2011 gör företaget en nyemission på 20 Mkr.

Uppdatering: Kiwok meddelade i oktober 2010 att företagets marknadsdirektör och tillika en av företagets grundare, Björn Söderberg, lämnar företaget.

Uppdatering: Kiwok Nordic AB meddelar att de via en apportemission kommer att köpa Kiwok Ltd, företaget som äger rättigheterna till BodyKom. Kiwok Nordic kommer i samband med detta även att göra en nyemission för att finansiera en global satsning, samt för att bredda ägandet inför en framtida notering.

Uppdatering: I augusti 2011 meddelar företaget att en listning av aktien kan dröja till 2012.

Uppdatering: I den nyemission Kiwok hade öppen under en stor del av 2011 fick företaget in 2,2 Mkr av 20 Mkr (1,75 Mkr från nyemission och 0,45 Mkr via försäljning av befintliga aktier som ovillkorat aktieägartillskott). Företaget tänker fortsätta finansieringsaktiviteterna.

Uppdatering: Företaget gör under maj/juni 2012 en nyemission på upp till 3 Mkr. I samband med det skriver företaget att de siktar på att lista sin aktie under fjärde kvartalet 2012.

Uppdatering: Företaget meddelade i slutet av november 2012 att listning på Aktietorget kommer att ske under april 2013.

Uppdatering: Kiwok lägger samman 50 aktier till 1.

Uppdatering: Den 26 augusti 2013 börjar Kiwok Nordics aktier att handlas på Mangold-listan. En listning på Aktietorget är planerad till fjärde kvartalet 2013.

Uppdatering: Kiwok gör en nyemission under november-december 2013.

Uppdatering: Kiwok förlänger teckningstiden för sin nyemission tom 31 januari 2014, vilket även skjuter på noteringen på Aktietorget.

Uppdatering: Kiwok har haft en emission igång som förlängts till den 30 juni 2014. Detta meddelades samtidigt som det meddelades att företaget byter VD.

Uppdatering: Kiwok meddelade i slutet av mars 2015 att de ska göra "...listningen vid en tidpunkt som är optimal för bolaget och aktieägarna."

Uppdatering: I maj 2016 upprepar bolaget budskapet att en notering kommer att ske när det är lämpligt.

Uppdaterat: 2016-10-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss