Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i K-Fast Holding AB
K-Fast Holding AB

K-Fast Holding AB
Bultvägen 7
281 43 Hässleholm

Hemsida:

k-fastigheter.se

Verksamhet:

K-Fastigheter bygger, äger och förvaltar fastigheter.

Ägare:

Erik Selin 50 %, Jacob Karlsson 50 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

29 november 2019

Värdering:

Uppdatering: 3 559 Mkr post money.

2 653 Mkr pre-money och 3 559 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

K-Fastigheter har under en längre tid pratat om att börsnotera. I början av september 2019 upprepades planerna tydligt i en EFN-intervju och då med tidsplanen att om allt klaffar så ska den ske i slutet av november 2019. I samband med detta ska en nyemission göras som motsvarar 25 % av bolaget. Inga befintliga aktier ska säljas.

Uppdatering: K-Fast noteras på Nasdaq Stockholm den 29 november 2019.

Uppdaterat: 2019-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss