Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Kapitalkraft i Sverige AB

Kapitalkraft i Sverige AB
Birger Jarlsgatan 22, 4tr
11434 Stockholm

Hemsida:

www.kapitalkraft.se

Verksamhet:

Investeringar i företrädesvis mindre företag som siktar på en egen marknadsnotering samt rådgivning i samband med denna typ av transaktioner. Dessutom kommer Kapitalkraft att placera likvida medel på aktiemarknaden.

Ägare:

Björn Davegårdh 38 %, Anders Kjäll 12 %, Vita Nova Ventures / A+ Science 50 % Uppdatering: Björn Davegårdh och Anders Kjäll 35,5 %, Vita Nova Ventures 35,5 % och 29 % av de tidigare delägarna av Saxon & Partners.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Kring årsskiftet 2007/2008 var planen.

Värdering:

16,5 Mkr enligt värdering vid affär med SCRI Holding AB i april 2006. Dvs innan apportemissioner och aviserad nyemission.

Övrigt:

Vita Nova Ventures dotterbolag A+ Science övertar Vita Nova Ventures Aktietorget-notering via ett omvänt uppköp. Övriga innehav och övrig verksamhet flyttas till dotterbolaget Pallium AB.

Uppdatering: Pallium byter namn till Kapitalkraft AB och får en ny ledning och en något ändrad inriktning på verksamheten. Pallium köper via en apportemission två företag av Börsveckan-grundarna Björn Davegårdh och Anders Kjäll. Vita Nova Ventures/A+ Science kommer att sälja ut sitt 50 %-iga innehav till sina aktieägare. I samband med utförsäljningen kommer Kapitalkraft att göra en nyemission riktad till allmänheten.

Uppdatering: Kapitalkraft har köpt Saxon & Partners AB, verksamma inom corporate finance, via en apportemission på 325.000 aktier.

Uppdaterat: 2008-11-30

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss