Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Kaffelt AB

Kaffelt AB

Stockholm

Hemsida:

www.kaffelt.se

Verksamhet:

Keffelt är ett holdingbolag som kommer att äga Aktietorget Holding, som består av Aktietorget och Aktietorget Service. Vidare kommer företaget att äga Daugava AB med det helägda dotterbolaget Sedermera Fondkommission, som även äger 75 % av Plucera AB.

Ägare:

Patrik Engellau (VD för Aktietorget) kommer att äga 22,5 %, Paginera AB, (Stefan Lundgren) 18,3 % och, Emittent AB 18,3 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

2010

Värdering:

Pre-money 100 Mkr och post money 121,5 Mkr enligt de villkor som planeras för nyemissionen inför noteringen.

Övrigt:

Precis som OMX var noterat på sin egen börs kommer alltså Aktietorget att vara noterat på sin egen lista. Kaffelt AB kommer förutom att äga Aktietorget Holding även att äga Daugava AB, som äger Sedemera Fonkommission, som i sin tur äger 75 % av webbyrån Plucera. Plucera producerar hemsidor och utformar reklammaterial/memorandum åt många av Sedemera Fondkommissions kunder.

Uppdatering: Kaffelt AB är sedan början av november 2010 registrerat hos Euroclear, vilket är en förutsättning för att kunna ha en noterad aktie.

Uppdaterat: 2010-11-02

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss