Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

k2a.se

Verksamhet:

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.

Ägare:

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

20 juni 2019

Värdering:

Uppdatering: 1 140 Mkr post money.

910 Mkr pre-money och 1 140 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

K2A har sedan tidigare preferensaktier noterade på First North. I slutet av november 2018 meddelade K2A att de planerar att notera sina stamaktier på Nasdaq Stockholm och i samband med det göra en emission. I samband med noteringen av stamaktierna så är planen att även preferensaktierna ska handlas på samma marknad.

K2A har anlitat Carnegie och Swedbank som finansiella rådgivare och Baker McKenzie som legal rådgivare.

Uppdatering: I slutet av maj 2019 meddelade K2A att de noterar stamaktierna på Nasdaq Stockholm den 20 juni 2019, samt att preferensaktierna som är noterade på First North flyttar till Nasdaq Stockholm samma dag.

Inför detta kommer en nyemission av stamaktier på 230 Mkr att göras, samt att ägare kommer att sälja befintliga aktier för 70 Mkr.

"Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management (tillsammans ”Cornerstoneinvesterare”) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om högst 150 Mkr upp till ett sammanlagt värde på samtliga utestående stamaktier i Bolaget före nyemissionen om cirka 910 Mkr. Dessa åtaganden motsvarar totalt cirka 50 procent av det avsedda Erbjudandet."

Uppdaterat: 2019-06-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss