Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Junebud AB
Junebud AB

Junebud AB
Anckargripsg. 3
21119 Malmö

Hemsida:

www.junebud.com

Verksamhet:

Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play och utvecklar just nu ett socialt MMO-spel som heter Million Morning, som spelas direkt i webbläsaren.

Ägare:

Procentuell fördelning av ägande (kapital) efter nyemission i september 2009; Ola Holmdahl 11,48 %,
Carl Lundgren 11,48 %, Fredrik Olofsson 11,48 %, Johannes Helgesson 2,55 %, Jörgen Karlsson 1,28 %, Övriga 29,32 %, Nya ägare 32,41 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

23 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 6 Mkr och 8,9 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exklusive teckningsoptioner.

Övrigt:

Junebud gör en publik nyemission inför noteringen på Aktietorget.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss