Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Jetpak Top Holding AB
Jetpak Top Holding AB

Jetpak Top Holding AB
Gårdsvägen 8
169 03 Solna

Hemsida:

/jetpak.com

Verksamhet:

Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska expressleveranser. Företaget erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak specialiserar sig på flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr och är primärt verksamt inom B2B-segmentet.

Ägare:

Polaris Private Equity III K/S och Polaris Private Equity II K/S är huvudägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

5 december 2018

Värdering:

Uppdatering: 540 Mkr post money, 45 kr per aktie.

540 Mkr pre-money och 775 post money. 45-53 kr per aktie.

Övrigt:

Jetpak meddelade i mitten av november 2018 att de ska notera sig på First North före utgången av december.

Erbjudandet kommer att omfatta en nyemission av stamaktier i Bolaget om cirka 235 MSEK samt en försäljning av befintliga stamaktier från de Säljande Aktieägarna. Likviden som Bolaget erhåller från emissionen av nya stamaktier om 235 MSEK kommer att, tillsammans med ny bankskuld, användas till att återbetala Bolagets utestående obligation om 377,5 MSEK (nominellt belopp).

ABG Sundal Collier har utsetts till Global Coordinator och Joint Bookrunner, och Pareto Securities har utsetts till Joint Bookrunner i samband med den tilltänkta börsnoteringen.

Uppdatering: Jetpak noteras på First North den 5 december 2018.

Uppdaterat: 2018-12-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss