Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Verksamhet:

PolarCool ska erbjuda applikation för kylning vid hjärnskakningar i samband med idrottsutövning, baserat på produkt från BrainCool AB. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Ägare:

BrainCool AB 100 %, som ska dela ut aktierna till sina aktieägare.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen konkret tidsplan finns numera.

Värdering:

Övrigt:

BrainCool AB meddelade i mitten av december 2015 att de har beslutat att starta ett dotterbolag med fokus på applikationen avseende medicinsk kylning vid hjärnskakning i samband med idrottsutövning. Bolaget överväger både en utdelning/notering och en försäljning.

Uppdatering: I mitten av oktober 2016 meddelade Braincool AB att de sätter upp företaget IQool Technologies AB för verksamheten. De ska dela ut aktierna till sina aktieägare och sedan notera bolaget under andra eller tredje kvartalet 2017.

Uppdatering: Företagets namn är nu PolarCool AB.

Uppdatering: Tidsplanen för när PolarCool ska noteras är justerad till andra halvåret 2017, det framgår av Braincools memorandum i maj 2017.

Uppdatering: I slutet av november 2017 meddelade BrainCool att noteringen ska ske "på sikt". Någon förklaring till att den tidigare tidsplanen ställts in framgick inte.

Uppdaterat: 2017-12-11

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss