Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i INVO Marketing & Development AB

INVO Marketing & Development AB

74124 Knivsta

Hemsida:

www.invo.se

Verksamhet:

Cargo recovery, främst metallaster.

Ägare:

Före nyemissionen äger Leif Vogel 71 % och David Oscarson 29 % av INVO.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Det blir ingen notering

Värdering:

22,5 Mkr enligt nyemissionsvillkoren.

Övrigt:

Planen var att noteras på NGM eller Aktietorget under 2006 eller 2007. Nu köps INVO istället av Systematisk KapitalFörvaltning AB via en apportemission, och det nya bolaget noteras på Nya Marknaden i september.

Uppdatering: Systematisk KapitalFörvaltning drar tillbaka sitt bud då mindre än 2/3 av INVOs ägare var positiva till affären.

Uppdatering: Vissa oenigheter har förekommit. Viss information från företaget ska inte ha stämt överens med verkligheten.

Uppdatering: 2007 har passerats och företaget är inte noterat och ingen ny tidsplan har kommunicerats.

Uppdatering: En rad artiklar har skrivits om INVO och Leif Vogel, om att han spritt falsk information till investerare och att apparaten aldrig lyckats med något. Under början av 2011 skrivs det även artiklar om att Leif Vogel, som är ledamot i kommunfullmäktige i Knivsta för Sverigedemokraterna, kan komma att uteslutas ur partiet efter en rad rasistiska uttalanden. Någon notering av INVO är således inte aktuell längre.

Uppdaterat: 2011-02-02

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss