Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Invajo International AB
Invajo International AB

Invajo International AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Hemsida:

invajo.com

Verksamhet:

Invajo tillhandahåller ett enkelt och flexibelt verktyg för hantering av event och deltagare. Målgruppen är alla företag, oavsett storlek och bransch, som ska genomföra någon form av event.

Ägare:

Huvudägare är Angelizer HoldingAB och Speed Ventures AB.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Våren 2019

Värdering:

45,1 Mkr pre-money och 61,1 Mkr post money om hela emissionen under november-december 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Invajo gör en pre-IPO via Invesdor under november-december 2018 och meddelar då att de ska göra en IPO under våren 2019 och lista sig på någon av MTF-listorna, dvs Spotlight, NGM Nordic-MTF eller First North.

Uppdaterat: 2018-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss