Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Invajo International AB
Invajo International AB

Invajo International AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Hemsida:

invajo.com

Verksamhet:

Invajo tillhandahåller ett enkelt och flexibelt verktyg för hantering av event och deltagare. Målgruppen är alla företag, oavsett storlek och bransch, som ska genomföra någon form av event.

Ägare:

Huvudägare är Angelizer Holding AB och Speed Ventures AB (Speed Ventures AB är pengar från Harald Mix och operativ ledning av Johan Stael von Holstein).

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Våren 2020

Värdering:

45,1 Mkr pre-money och 61,1 Mkr post money om hela emissionen under november-december 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Invajo gör en pre-IPO via Invesdor under november-december 2018 och meddelar då att de ska göra en IPO under våren 2019 och lista sig på någon av MTF-listorna, dvs Spotlight, NGM Nordic-MTF eller First North.

Uppdatering: Våren 2019 har passerat och ingenting har hörts om en notering igen. Den tidigare kampanjen på Invesdor har gjorts dold och någon IR-information finns inte på Invajos hemsida. En av huvudägarna, Speed Ventures, har vad vi förstår även lagt sin verksamhet på is.

Uppdatering: I bokslutsrapporten för 2018 framgår att man under slutet av 2018 ändrade stragegi genom att ställa om från aggressiv och kapitalintensiv tillväxt till fokus på operationell lönsamhet. Den fysiska närvaron i Tyskland och England avvecklades därför. Under året gjordes fyra nyemissioner och årsredovisningen för året utgjorde även kontrollbalansräkningen.

Uppdatering: I början av december 2019 skriver Affärsvärlden på sin ryktessida att Invajo siktar på en notering till våren 2020.

Uppdaterat: 2019-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss