Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Nytorpsvägen 5 A
183 71 Täby

Hemsida:

engelska.se

Verksamhet:

Internationella Engelska Skolan driver ett 30-tal skolor i Sverige.

Ägare:

Uppdatering: Efter erbjudandet vid noteringen om övertilldelning används; IES Holdings I 71,25 % och nya aktieägare 28,75 %.

IES Holdings I ägs i grova drag till 76 % av TA Associates och i övrigt av grundaren Barbara Bergström. De nya aktieägarna kommer bland annat att bestå av Swedbank Robur 5,01 %, Investment AB Öresund 4,8 %, Norron Asset Management 3,12 %.


TA Associates 75 %, Barbara Bergström.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

29 september 2016

Värdering:

2 083 Mkr enligt priset, 52 kr, i erbjudandet i samband med noteringen.

Övrigt:

Di skriver i slutet av mars 2016 att en börsnotering av Internationella Engelska Skolan ska vara nära förestående. ABG ska vara anlitad att sköta processen.

Uppdatering: I mitten av augusti 2016 har Di fått uppgifter att Internationella Engelska Skolan ska börsnoteras under september-oktober 2016. ABG Sundal Collier är huvudrådgivare och 15-25 % av aktierna ska sättas på börsen. Di skriver att Barbara Bergström har mött de större AP-fonderna som har visat sig intresserade. Ägarna har även fört några initiala samtal med finansfamiljer.

Uppdatering: I mitten av september 2016 sammanställde EFN Börslunch alla 23 bolag som vi har som kommande noteringar på Nasdaq Stockholm under 2016. Både Lars Hallström från Handelsbanken och Jonas Olavi från Alfred Berg kommenterade listan med att Engelska Skolan var det bolag som de var mest säkra på skulle gå i mål med sin börsnotering under 2016. Vi tolkar det som att processen rullar på som planerat.

Uppdatering: Internationella Engelska Skolan har meddelat att de noterar sig på Nasdaq Stockholm den 29 september 2016. Inför det bjuds befintliga aktier ut till försäljning.

Swedbank Robur, Investment AB Öresund och Norron Asset Management (”Ankarinvesterarna”), har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande cirka 12,9 procent av antalet aktier i Bolaget från Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB (”Säljande Aktieägaren”), ett bolag kontrollerat av TA Associates, Bolagets grundare Barbara Bergström samt delar av ledningen och personalen i IES. Per Båtelson, styrelseordförande, och Cecilia Marlow, styrelseledamot, avser även att förvärva upp till 10 000 aktier vardera i Erbjudandet.

25 % av aktierna i bolaget byter ägare om erbjudandet används fullt ut. ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets har en övertilldelningsoption som låter dem köpa 3,75 % av aktierna i bolaget.

Uppdaterat: 2016-09-29

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss