Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Insulution AB
Insulution AB

Insulution AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.insulution.com

Verksamhet:

Insulutions dygnsdoslösning är världens minsta insulinspruta. De små, diskreta enheterna är mycket enkla att använda.

Ägare:

Patrick Martinsson med familj och närstående bolag 75,9 %, Övriga ägare 20,5 % och Nya ägare (nyemission Q4 2009) 3,6 %.

Uppdatering: Ägande per 6 december 2011, exkl optioner; Lathorp Limited 29,6 %, Nearchos Irinarchos inkl. bolag 13,1 %, Patrick Martinsson med familj 5,9%, Ivar Frischer 4,2 %, Stig Vilhelmson 3,4%, Johan Norman 2,6 %, Magnus Norman 2,2 %, Johan Cervin 1,7 %, Tong Ping Heng 1,7 %, Jeanette Bonnier 1,4 %, Övriga (194 st.) 34,2 %

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Likvidation hösten 2015

Värdering:

Pre-money 108 Mkr och post money 114 Mkr vid nyemissionen under slutet av 2009.

Uppdatering: Pre-money 28,8 Mkr och post money 36,0 Mkr om företrädesemissionen fulltecknas i november/december 2010.

Uppdatering: Pre-money 35,8 Mkr och post money 41,8 Mkr om företrädesemissionen fulltecknas i januari 2012.

Övrigt:

Insulution gör en nyemission på 4 Mkr under slutet av 2009.

Uppdatering: Emissionen utökades från 4 Mkr till 6 Mkr. I samband med det utsågs även fyra nya styrelseledamöter, Stig Vilhelmson (Tidigare Vd och ansvarig för affärsområdet Securities på Carnegie), Bo-Inge Hansson (Tidigare Vd för Gambro Healthcare), Mattias Bergman (Idag verksam som ansvarig för Asienregionen på Exportrådet.), Stefan Mohan Frick (Finansiell rådgivare vid Fuchs family office i Luxemburg).

Uppdatering: Insulutions aktier blev i mitten av oktober 2010 registrerade hos Euroclear, vilket är en förutsättning för att kunna notera sig.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 7,2 Mkr under november/december 2010.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 5,97 Mkr under januari 2012.

Uppdatering: Noteringsplanen, med en notering under 2010 på Aktietorget, som kommunicerades under 2009 lades på is. Ägarbilden i företaget har även ändrats betydligt sedan dess. Företaget skriver i sitt memorandum för nyemissionen under början av 2012 att frågan om en notering regelbundet diskuteras i styrelsen, men att man hittills ansett att företaget ännu inte är moget för en notering.

Uppdatering: Beslut ska tas i juni 2015 om likvidation. Bolaget uppges sakna verksamhet.

Uppdaterat: 2015-07-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss