Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Industrial Solar Holding Europe AB
Industrial Solar Holding Europe AB

Industrial Solar Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
871 33 Härnösand

Hemsida:

/www.industrial-solar.de

Verksamhet:

Industrial Solar säljer nyckelfärdiga solenergilösningar till industrier.

Ägare:

Absolicon Solar Collector AB delar ut sina 51 % till aktieägarna.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

15 januari 2019

Värdering:

Uppdatering: 47,3 Mkr post money.

Uppdatering: 31,5 Mkr pre-money och 47,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, och 48,9 Mkr post money om även övertilldelning fulltecknas.

31,5 Mkr pre-money vid emissionen som ska göras under fjärde kvartalet 2018. 6,20 kr per aktie.

Övrigt:

Absolicon Solar Collector AB köpte under sommaren 2018 inkråmet till Indusrial Solar, till det nya bolaget Industrial Solar Holding Europe AB. Man blev då ägare till 51 %. Under hösten 2018 delar man ut sina 51 % till aktieägarna. Under november 2018 ska Industrial Solar göra en nyemission och i januari 2019 ska bolaget noteras på Spotlight.

Uppdatering: Första handelsdag på Spotlight är planerad till 15 januari 2018.

Uppdaterat: 2019-01-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss