Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Indentive Värdepapper AB

Indentive Värdepapper AB

Hemsida:

/indentive.se

Verksamhet:

Indentive Värdepapper AB äger Indentive Operations AB dit den operativa verksamheten från Indentive AB har överförts. Indentive utvecklar, säljer och driftsätter sin egenutvecklade IoT-plattform Connective.

Ägare:

De som den 4 mars 2019 är aktieägare i Indentive AB får aktierna i Indentive Värdepapper AB utdelade till sig.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Eventuellt 2019

Värdering:

Övrigt:

Indentive AB som är noterat på First North gör en apportemission av Artificial Solutions Holding ASH AB. Indentive AB delar i samband med detta ut Indentive Värdepapper AB till sina aktieägare. Indentive Värdepapper AB kommer eventuellt att noteras på någon av MTF-listorna.

Uppdaterat: 2019-01-28

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss