Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Implementa Hebe AB
Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Ägare:

Innan nyemissionen maj/juni 2012; Margareta Krook med familj 8,1 %, Daniel Krasovec 4,0 %, Dario Kriz med familj 13,0 %, Göran Bauge 4,3 %, Margareta Kriz (tidigare Pené) med familj 6,4 %, Övriga aktieägare (ca 1670 st) 64,2 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

16 december 2015

Värdering:

Pre-money 26,8 Mkr och post money 36,2 Mkr om emissionen under maj/juni 2012 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 11,0 Mkr och post money 15,7 Mkr om emissionen under januari/februari 2013 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 13,0 Mkr vid emissionen på upp till 18,3 Mkr i maj 2014.

Uppdatering: 23,8 Mkr pre-money och 39,7 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2015 fulltecknas.

Övrigt:

Företaget planerar för en framtida listning av aktien, dock har ingen specifik tidsplan angivits ännu.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på upp till 4,7 Mkr under januari/februari 2013.

Uppdatering: Implementa Hebe skriver i juli 2013 om att nya affärsområden för utvidgning av företagets verksamhet kan bli aktuell framöver.

Uppdatering: I slutet av augusti 2013 när Implementa Hebe presenterar nyemissionen företaget ska göra under september skriver företaget att delar av likviden även ska användas för att notera företaget så snart det är strategiskt fördelaktigt.

Uppdatering: Implementa Hebe gör en nyemission under maj 2014.

Uppdatering: Implementa har numera ett flertal verksamhetsområden, fokus är att vara återförsäljare av solenergiprodukter. I oktober 2014 upprepas målet att ansöka om notering innan årsstämma 2015, vilket borde innebära att målet är att notera sig under första halvåret 2015.

Uppdatering: I mitten av januari 2015 upprepade Implementa sina planer på att lista sig hos Aktietorget.

Uppdatering: I maj-juni 2015 gör Implementa Hebe en nyemission på upp till 15,9 Mkr.

Uppdatering: I oktober 2015 meddelade Implementa Hebe att de bestämt sig för att lista aktien på NGM Nordic-MTF, och att målet är att det ska ske innan årets utgång.

Uppdatering: Implementa Hebe listas på NGM Nordic MTF den 16 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss