Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Immunovia AB
Immunovia AB

Immunovia AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.immunovia.se

Verksamhet:

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Ägare:

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

3 april 2018

Värdering:

Omkring 1,4 Mdkr i market cap i mitten av september 2016.

Övrigt:

Immunovia upprepade i mitten av september 2016 att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2017, dvs en flytt från First North.

Uppdatering: I mitten av januari 2017 meddelade Immunovia att en studie de gjort varit framgångsrik. "Första data påvisar över 90% träffsäkerhet i att skilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i ny studie".

Uppdatering: I mitten av juni 2017 meddelade Immunovia "Förberedelserna av bolagets interna processer för kraven på huvudlistan beräknas vara klara under september. Därefter väntas Nasdaqs process inledas och bolagets förhoppning är att notering på huvudlistan kommer att ske under slutet av året.".

Uppdatering: Immunovia börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 3 april 2018.

Uppdaterat: 2018-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss