Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Immunovia AB
Immunovia AB

Immunovia AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.immunovia.se

Verksamhet:

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Carl Borrebaeck 17,3 %, Vincent Sandell 9,1 %, Sara Andersson Ek 8,8 %, Christer Wingren 8,8 %, Per Mats Ohlin 8,8 %, Sydsvensk Entreprenörsfond 3,0 %, Mu Bioteknik 2,8 %, Kenth Petersson 2,4 %, SIX SIS AG, W8IMY 1,7 %, Pehr G Gyllenhammar 1,4 %, Övriga 36,1 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

1 december 2015

Värdering:

Uppdatering: 264,4 Mkr blev post money.

204,4 Mkr pre-money och 264,4 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Under maj 2014 gjorde Immunovia en nyemission på 43 Mkr som tecknades av ett 30-tal investerare. Samtidigt blev företaget även ett publikt aktiebolag. Inga noteringsplaner har kommunicerats, men att företaget parallellt med kapitalanskaffningen blivit ett publikt aktiebolag skulle kunna tyda på noteringsplaner.

Uppdatering: I maj 2015 skriver Immunovia att de planerar för en listning på First North.

Uppdatering: Immunovia gör en nyemission på 60 Mkr under november 2015 och listar sig på First North den 1 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss