Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Imint Image Intelligence AB
Imint Image Intelligence AB

Imint Image Intelligence AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.imint.se

Verksamhet:

Imint är ett mjukvarubolag som utvecklar mjukvara och algoritmer för att förbättra video, som kan tillämpas i allt från drönare till mobiltelefoner.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Profesionell Ägarstyrning i Sverige AB 43,36 %, ALMI Invest Östra Mellansverige AB 14,20 %, Uppsala Universitet Holding AB 8,16 %, LMK Forward AB 6,17 %, Övriga (ca 80 st) 28,10 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

16 december 2015

Värdering:

Uppdatering: 77 Mkr post money.

54 Mkr pre-money och 77 Mkr post money om emissionen innan noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Vi fick i mitten av augusti 2015 uppgifter om att Imint tagit in 12 Mkr under sommaren och planerar för en notering.

Uppdatering: Imint presenterar sig på en investerarträff i Uppsala i början av oktober 2015.

Uppdatering: Imint ska notera sig på Aktietorget under fjärde kvartalet 2015.

Uppdatering: Under sommaren 2015 gjorde Imint en nyemission på 12 Mkr som tecknades av ett 60-tal investerare. I samband med noteringen är en nyemission på 23 Mkr planerad.

Uppdatering: Imint gör en nyemission under november och listas på Aktietorget den 16 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss