Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i iApotek Int AB
iApotek Int AB

iApotek Int AB
Birger Jarlsgatan 18 A
102 43 Stockholm

Hemsida:

iapotek.se

Verksamhet:

iApotek är ett onlineapotek för receptfria läkemedel, niktotinläkemedel och kosmetikprodukter. I bolaget ingår även Shave It som säljer rakhyvlar via abonnemang online.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; B18 Invest AB (NEVI) 60,95 %, AB Malfors Promotor 5,88 %, Blue Lemon Consulting AB 3,09 %, Blue Bat Investments AB 2,57 %, Övriga 27,51 %.

Uppdatering: Efter nyemission i början av april 2017; New Equity Venture 60,95 %.

Uppdatering: I mitten av november 2016 sålde NEVI 14,28 %.

New Equity Venture äger 100 %, efter att i oktober 2016 ha köpt ut minoritetsägarna.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

28 juni 2017

Värdering:

Uppdatering: 22,0 Mkr post money.

Uppdatering: 18,7 Mkr pre-money och 22,0 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2017 fulltecknas.

(Uppdatering: 22 Mkr pre-money och 27,5 Mkr post money vid noteringen under första kvartalet 2017 är planen.)

Uppdatering: 15 Mkr pre-money och 17 Mkr post money vid en riktad nyemission i början av april 2017.

Uppdatering: 14 Mkr vid en transaktion där NEVI sålde aktier i mitten av november 2016.

13,5 Mkr vid en transaktion i oktober 2016.

Övrigt:

iApotek är ett in-house-projekt hos New Equity Venture, som under oktober 2016 köpte ut minoritetsägarna för 2 Mkr. Ingen noteringsplan har kommunicerats, men en notering brukar vara planen för bolag som NEVI investerar i.

Uppdatering: I mitten av november 2016 sålde NEVI 14,28 % av aktierna, i syfte att sprida ägandet. Samtidigt meddelandes att en kapitalanskaffning planeras kring årsskiftet 2016/2017.

Uppdatering: I mitten av december 2016 meddelades att iApotek siktar på att göra en nyemission och notering under första kvartalet 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 kallade NEVI till extra bolagsstämma för att dela ut delar av aktierna i iApotek till aktieägarna. NEVI äger 85,72 % av aktierna i iApotek och planerar att dela ut motsvarande 17 % av det totala antalet aktier i bolaget. Tidsplanen för noteringen anges vara våren 2017.

Uppdatering: I början av april 2017 gjorde iApotek en riktad nyemission på 2 Mkr till 3 kr per aktie. Bolaget har nu ansökt om notering.

Uppdatering: Det är på NGM Nordic-MTF som iApotek ska lista sig.

Uppdatering: I slutet av maj meddelade Aktietorget att iApotek är godkänt för notering på marknadsplatsen och att första handelsdag är planerad till 28 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-06-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss