Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hubory AB
Hubory AB

Hubory AB
Östermalmsgatan 87
114 59 Stockholm

Hemsida:

www.hubory.se

Verksamhet:

Hubory erbjuder en tjänst som förenklar och effektiviserar hanteringen av bredbandsbeställningar, villafiber-avtal och adresser.

Ägare:

Uppdatering: Mars 2019; TDF Holding 37,6 %, Lux et Veritas AB 14,4 %, Dividend Sweden 8,2 %, Ulf Söderberg 3,9 %, Martin Svensson 3,6 %, Johan Hagert 3,6 %, LMK Ventures AB 3,6 %, Talien AB 3,4 %, Anders Granholm 3,1 %, Capensor Capital AB 2,7 %, Övriga 15,9 %.

TDF, Prudentia och Sign of Lindalen. Samt så tillkom Dividend Sweden AB i december 2017 via en nyemission, ett ägande som till 90 % ska delas ut till aktieägarna.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

8 Mkr pre-money och 10 Mkr post money om emissionen i juni-juli 2019 fulltecknas.

Övrigt:

Dividend Sweden AB meddelade i slutet av december 2017 att de investerar i Hubory via en nyemission, att 90 % av dessa aktier ska delas ut till aktieägarna, samt att Hubory ska noteras under andra halvåret 2018.

Uppdatering: Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av Hubory-aktier skall vara den 26 oktober 2018.

Uppdatering: I slutet av juni 2019 gör Hubory en emission och skriver då att de ska notera sig under andra halvåret 2020.

Uppdatering: 2019 gick sämre än planerat. Bolaget inledde i december 2019 en nyemission som slutfördes i maj 2020. Man satte under 2019 den svenska marknaden på paus och ska försöka göra en satsning i UK. Baserat på detta känns noteringsplanen något osäker.

Uppdaterat: 2020-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss