Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hoist Finance AB
Hoist Finance AB

Hoist Finance AB
Sturegatan 6
114 35 Stockholm

Hemsida:

hoistfinance.com

Verksamhet:

Hoist köper stora portföljer av förfallna konsumentlån från europeiska storbanker och arbetar sedan med att hantera dem.

Ägare:

Olympus Investments Sarl 44,33 %, Mikael Wirén / Beagle Investments S.A. 44,33 %, Costas Thoupos 9,85 %, Skandinavkonsult i Stockholm AB 1,50 %.

Uppdatering: Toscafund investerade 333 Mkr i en nyemission i maj 2014.

Uppdatering: Innan nyemission och försäljning av befintliga aktier inför börsnoteringen; Beagle Investments S.A. 35,0 %, Olympus Investment S.a.rl. 33,9 %, Fonder förvaltade av Toscafund Asset Management LLP 9,4 %, Övriga aktieägare 6,7 %, Deciso AB 7,0 %, Costas Thoupos 7,9 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

25 mars 2015

Värdering:

3,28-3,94 Mdkr pre-money och 4,1-4,8 Mdkr post money. Pris per aktie 50-60 kr.

Uppdatering: 58 kr per aktie.

Övrigt:

I början av april 2014 säger VD Jörgen Olsson att Hoist planerar att ta in pengar från nya aktieägare och att man överväger en börsnotering, utan att ange någon specifik tidsplan.

Uppdatering: I slutet av maj 2014 meddelade Hoist att de gjort en nyemission på 333 Mkr riktad till Toscafund och att de planerar en börsnotering under andra kvartalet 2015.

Uppdatering: I mitten av februari 2015 sägs den tidigare kommunicerade tidsplanen hålla, dvs notering under andra kvartalet 2015.

Uppdatering: I slutet av februari 2015 bekräftade Hoist noteringsplanerna och meddelade att man planerar att göra en nyemission på 750 Mkr inför det. Carnegie Investment Bank och Morgan Stanley är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för Erbjudandet och Citigroup är Joint Bookrunner.

Uppdatering: Hoist Finance noteras den 25 mars 2015. Priset per aktie sätts inom intervallet 50-60 kr.

Uppdatering: Priset i erbjudandet blev fastställt till 58 kr per aktie.

Uppdaterat: 2015-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss