Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hexicon AB
Hexicon AB

Hexicon AB
Östgötagatan 100
116 64 Stockholm

Hemsida:

hexicon.eu

Verksamhet:

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.

Ägare:

Uppdatering: Den 29 september 2017; Gamla SEB Trygg Liv 21,4 %, Index Equity Sweden 9,1 %, MGA Holding 4,7 %, Södergenska Stiftelsen 3, 9 %, Percy Sundqvist 3,3 %, Ocke Mannerfeldt m familj 3,2 %, Arne Almerfors 3,0 %, Dag Landvik 2,9 %, Arena Marketwatch 2, 5 %, Broad Avisors 2,3 %, Anders Tunbjer m familj 2,1 %, Liljeroth Fastighets 2,0 %, Björn Segerblom 2,0 %, Victoria Steamship 1,9 %, Övriga 35,4 %.

Uppdatering: Efter nyemission under Q1 2016 har bolaget en ny storägare; Index Equity Sweden AB 10 %.

Innan nyemissionen under hösten 2015; SEB TryggLiv 26 %, MGA Holding 9 %, Södergren Foundation 7 %, The Mannerfelt Family 6 %, Dag Landvik 6 %, Percy Sundqvist 6 %. Totalt drygt 100 aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

2021

Värdering:

Uppdatering: 24,6 Mkr pre-money och 49,2 Mkr post money om emissionen under november-december 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 84 Mkr pre-money och 105 Mkr post money om emissionen i december 2016 blir fulltecknad.

49,7 Mkr pre-money och 62 Mkr post money om emissionen i november 2015 fulltecknas.

Övrigt:

Hexicon gör en nyemission på 12,3 Mkr under november 2015 och planerar för en framtida notering i Stockholm under 2017 eller 2018.

Uppdatering: I början av april 2016 meddelade Hexicon att de gjort en nyemission på 25 Mkr. I samband med nyemissionen har Hexicon fått en ny storägare, Index Equity Sweden AB, som har tecknat sig för drygt 35 % av det totala emissionsbeloppet och kommer därmed äga ca 10% av Hexicon.

Uppdatering: Hexicon gör en företrädesemission i december 2016.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelade Hexicon att Dounreay Trì Ltd har erhållit 45 MEUR via en emission av obligationer på den nordiska obligationsmarknaden. Dounreay Trì är det projekt som Hexicon arbetar med.

Uppdatering: Hexicon gör en nyemission under november-december 2017 där man hoppas få in 24,6 Mkr. Emissionen kommer bara att genomföras om skulderna skrivs ner i en pågående rekonstruktion.

Bolaget skriver även att de befinner sig i rekonstruktion sedan 24 juli 2017 och att skulderna uppgår till 86 Mkr (86 Mkr till oprioriterade leverantörer varav 50 Mkr till Dounreay Holdning AB). Rekonstruktören har som målsättning att försöka få till stånd ett ackord varvid 25 % av skuldmassan betalas till resterande oprioriterade fordringsägare. Dounreay Holding AB, företrädda av Gamla SEB Trygg Liv, har träffat en överenskommelse med Hexicon om att de byter sin fordran på Hexicon mot Hexicons fordran på Dounreay Tri Ltd. Hexicon avser därefter att överta Dounreay-bolagen (eller alla dess tillgångar) när en överenskommelse har nåtts med bolagets kreditorer.

Uppdatering: I mitten av april 2018 meddelade Hexicon att deras rekonstruktionsplan har blivit legalt godkänd och att de nu är "back on track".

Uppdatering: Under hösten 2020 gör Hexicon en kapitalanskaffning och vd berättar i samband med detta att bolaget ska noteras under 2021.

Uppdaterat: 2020-10-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss