Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hedera Group AB
Hedera Group AB

Hedera Group AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Hemsida:

kilimanjarogold.com

Verksamhet:

Hedera Group erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården. Hedera Group AB hette tidigare Kilimanjaro Gold Holding AB. Kilimanjaro Gold Holding AB hette tidigare Commodity Holding Sverige AB. Commodity Holding Sverige AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas Holding AB.

Ägare:

Commodity Quests 4000 aktieägare kommer via utdelning få 10 % av ägandet. I övrigt ägs bolaget av grundare, samt ett 20-tal svenska och utländska privatpersoner.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

30 maj 2013

Värdering:

Övrigt:

Kilimanjaro Gold AB gör sin notering med hjälp av Commodity Quest. Commodity Quest delar ut sitt tomma dotterbolag Benchmark Oil & Gas Holding AB till ägarna, ett bolag som byter namn till Kilimanjaro Gold Holding AB. Kilimanjaro Gold Holding AB köper sedan Kilimanjaro Gold AB och betalar med aktier. Resultatet är att Commodity Quests aktieägare erhåller 10 % av ägandet i Kilimanjaro Gold gratis och Kilimanjaro Gold får 4000 nya aktieägare.

Uppdatering: VD säger i slutet av december 2012 att han räknar med en listning av aktien under våren 2012.

Uppdatering: Företaget bekräftar i början av maj 2013 att en listning ska ske under våren 2013.

Uppdatering: Kilimanjaro Gold kommer att lista sig på NGM Nordic-MTF. Företaget har utsett Remium till likviditetsgarant.

Uppdatering: 30 maj 2013 blir den första handelsdagen.

Uppdaterat: 2013-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss