Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hebi Pharmaceutical Raw Materials

Hebi Pharmaceutical Raw Materials

Hemsida:

Verksamhet:

Finkemi och bioteknik.

Ägare:

NGM-noterade Hebi Health Care AB äger majoriteten av aktierna. Inför noteringen kommer Hebi Health Care ABs ägarandel att sjunka till lägst 51 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Ej satt

Värdering:

Övrigt:

Noteringen på Kairo-börsen görs för att finansiera Hebi Pharmaceutical Raw Materials satsning på bioteknik via det helägda dotterbolaget Hebi Biotech. Satsningen beräknas kosta 1 miljard kronor och finansieras till stor del via lån.

Uppdatering: Den planerade noteringen har ännu inte genomförts och Hebi-sfären har fortsatt att drabbas av motgångar. Tveksamt om en notering fortfarande är aktuell.

Uppdaterat: 2008-02-18

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss