Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hammarby Bandy AB
Hammarby Bandy AB

Hammarby Bandy AB

Hemsida:

www.hammarbybandy.se

Verksamhet:

Bandyklubb, kommersiell elitbandy.

Ägare:

Innan nyemissionen; Hammbarby IF bandyförening 100 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

15 maj 2008

Värdering:

Före nyemission; 5 Mkr, Efter emissionen; 13 kr.

Uppdatering: 2,1 Mkr av emissionen tecknades, vilket ger en värdering på 7,1 Mkr för bolaget.

Övrigt:

Hammarby Bandy gör en nyemission innan noteringen.

Uppdatering: Då likvidhanteringen dragit ut på tiden bedöms noteringen nu komma igång under den första veckan i maj, istället för 15 april 2008. Emissionen tecknades till 2,1 Mkr, av 8 Mkr. Uppdatering: 15 maj 2008 har nu angivits som första dag för handel.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss