Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Halmslätten Fastighets AB
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten Fastighets AB

Hemsida:

www.halmslatten.se

Verksamhet:

Halmslätten äger och förvaltar två moderna kyl- och frysanläggningar fullt uthyrda till Martin & Servera. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Ägare:

Alla ägare tillkom inför noteringen.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

17 januari 2019

Värdering:

445 Mkr, 100 kr per aktie.

Övrigt:

Halmslätten Fastighets listas på Spotlight den 17 januari 2019. Det är ett "enfastighetsbolag" med två fastigheter som förvaltas av Pareto. Aktierna såldes för 100 kr styck och bolaget ska dela ut 2 kr per kvartal, dvs räknat på 100 kr ger aktien en direktavkastning på ca 8 %.

Uppdaterat: 2019-01-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss