Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Gullberg & Jansson AB
Gullberg & Jansson AB

Gullberg & Jansson AB
Smältaregatan 6
263 39 Höganäs

Hemsida:

www.gullbergjansson.se

Verksamhet:

Gullberg & Jansson erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva lösningar för uppvärmning samt kyla.

Ägare:

Huvudägare i Gullberg & Jansson är LMK Ventures, dotterbolag till LMK Industri AB.

Uppdatering: Innan nyemissionen i april 2012: LMK Ventures AB 32,1 %, Marcus Gullberg 18,1 %, Martin Gren via bolag 12,6 %, Alex Molvin 10,9 %, Patric Bjurhovd 6,3 %, Swedocean AB 5,6 %, Hans Persson 4,1 %, Övriga åtta aktieägare 10,3 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

19 juni 2012

Värdering:

Pre-money 16,2 Mkr och post money 23,2 Mkr om emissionen under april 2012 fulltecknas.

Uppdatering: Uppdatering blev fulltecknad och post money-värderingen blev alltså 23,2 Mkr.

Övrigt:

Gullberg & Jansson planerar att göra en nyemission under Q1 2012 och sedan lista sin aktie på Aktietorget.

Uppdatering: Gullberg & Jansson presenterar sig på Aktietorgskvällen i Nyköping den 24 april 2012.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission under april 2012 och listar sig på Aktietorget den 12 juni 2012.

Uppdatering: Företaget hade en något bättre tillväxt under första kvartalet än vad prognosen var i emissionsmemorandumet. Tillväxt på 65 % i stället för 55 %.

Uppdatering: Första dag för hanel förskjuts från 12 juni till 19 juni 2012.

Uppdaterat: 2012-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss