Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Guideline Geo AB
Guideline Geo AB

Guideline Geo AB
Båtmansvägen 10
18141 Lidingö

Hemsida:

www.guidelinegeo.com

Verksamhet:

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas. Guideline Geo AB hette tidigare Guideline Oil Drilling Technology AB.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Juni 2020

Värdering:

Övrigt:

I mitten av april 2020 meddelade Guideline Geo att de ska flytta från NGM Equity till First North, något som beräknas vara genomfört inom två månader.

"En listning på First North innebär att bolagets aktier kommer att handlas på en marknadsplats med avsevärt fler bolag, en betydligt större handel och en marknadsplats med bolag vilka bedöms vara mer i linje med Guideline Geos storlek. Avsikten är att aktien skall nå en större publik och därmed få en ökad exponering med en större handelsvolym i aktien till följd. En listning på First North ställer något lägre krav på bolagets administration vilket även kommer att kunna medföra effektiviseringsvinster för bolaget. Bolaget har ej för avsikt att ge något avkall på kvalitén i eller den nivå av information och ekonomisk rapportering till aktieägarna som sker idag."

Uppdaterat: 2020-04-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss