Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Grängesberg Iron AB
Grängesberg Iron AB

Grängesberg Iron AB
Bergsmansvägen 37
772 40 Grängesberg

Hemsida:

www.grangesberg.com

Verksamhet:

Grängesberg Iron har som målsättning att återöppna Grängesbergsgruvan och återuppta driften och årligen producera mer än 2,5 miljoner ton högkvalitativa järnmalmsprodukter för marknaderna i Europa och Mellanöstern.

Ägare:

Huvudägare är Roslagen Resources AB.

Uppdatering juni 2014: Anglesey Mining plc 57 % och Roslagen Resources AB 43 %.

Lista:

Oslo Axess

Status:

Inställd

Tid:

Ingen ny tidsplan känd.

Värdering:

Övrigt:

Grängesberg Iron har i augusti 2010 anlitat First Securities AS för att hitta en institution som vill investera 3,5 miljoner dollar. Företaget planerar att göra en notering på Oslo Access.

Uppdatering: Företaget planerar att göra en nyemission och notering av aktien i mitten av 2011. Nyemissioner och noteringar görs oftast inte mitt i sommaren, kanske är det tidig höst 2011 som är mer trolig.

Uppdatering: Företaget meddelade i början av september 2011 att förberedelserna med en notering fortgår, men att tidsplanen är avhängig av hur läget på marknaden utvecklas under det kommande halvåret.

Uppdatering: Petter Eriksson anställdes som ny VD slutet av april 2012 och tillträder den 2 maj 2012. Han kommer att vara baserad i Grängesberg för att leda verksamheten vidare mot öppnandet av gruvan.

Uppdatering: I mitten av maj 2013 meddelade Grängesberg Iron att företaget erhållit Bergsstatens tillstånd för brytning av järnmalmsfyndigheten i Grängesberg. Företaget planerar för att driften av gruvan ska vara igång under 2016.´Frågan är dock hur intresserad marknaden är av att finansiera projektet, när de vanligaste prognoserna är att järnmalmspriset kommer att falla från mitten av 2013 till 2020.

Uppdatering: I slutet av september 2013 meddelade Grängesberg Iron att de ansökt om företagsrekonstruktion pga likviditetsbrist. Företaget skriver bla "Grängesberg Iron AB har fram till i augusti 2013 investerat ca 60 miljoner SEK i förstudier, tillstånd och förberedelser för att återöppna gruvdriften i Grängesbergsgruvan. I syfte att säkerställa att dessa värden kan bevaras, för Bolaget långt gångna diskussioner med flera potentiella investerare med målet att uppnå en finansieringslösning för det fortsatta arbetet i projektet med att återstarta Grängesbergsgruvan."

Uppdatering: Grängesberg Iron tog sig igenom en rekonstruktion och i maj/juni 2014 meddelades att Anglesey Mining plc köper 57 % av företaget och övertar ledningsansvaret.

Uppdaterat: 2014-06-22

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss