Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Goodbye Kansas Game Invest

Goodbye Kansas Game Invest

Hemsida:

goodbyekansasgameinvest.com

Verksamhet:

Goodbye Kansas Game Invest investerar i nordiska spelföretaget. Bolaget är en del av Goodbye Kansas-koncernen. Verksamheten bedrivs i Goodbye Kansas Game Invest AB, som dock ska få ett nytt ägarbolag över sig toppen.

Ägare:

Goodbye Kansas Holding AB.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen konkret plan kommunicerad.

Värdering:

200 Mkr enligt en "indikativ värdering" i början av maj 2019.

Övrigt:

Goodbye Kansas Holding AB är en koncern i spelbranschen, där ett av benen är Goodbye Kansas Game Invest AB. Under våren ska det senare få ett nytt ägarbolag till vilket det ska göras en kapitalanskaffning. Ingenting har sagts om en notering, men om Goodbye Kansas börjar sprida ägandet i ett dotterbolag så är en notering ett rimligt steg i framtiden.

Uppdaterat: 2019-05-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss