Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Goodbye Kansas Holding AB
Goodbye Kansas Holding AB

Goodbye Kansas Holding AB
Rosenlundsgatan 40 4tr
118 53 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansas.se

Verksamhet:

Goodbye Kansas erbjuder tjänster inom VFX, CGI, motion capture och animation för film, tv, marknadsföring och datorspel. I gruppen ingår bla Fido, Bläck, Imagination Studios och Infinity Entertainment. Bolaget har även en investeringsverksamhet inom spel. Goodbye Kansas Holding AB hette tidigare Goodbye Kansas Entertainment Group AB.

Ägare:

Grundarna Peter Levin och Annika Torell Österman äger drygt 50 %. Tre exekutiva producenter är delägare. En extern investerare äger 17-18 %. Samt 20 stycken affärsänglar.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Uppköpt våren 2020

Värdering:

Uppdatering: 24 Mkr pre-money och 124,8 Mkr post money om företrädesemissionen i april 2020 fulltecknas. 12 kr per aktie.

Uppdatering: 256 Mkr pre-money och 364 Mkr post money vid nyemissionen i juni 2018. 290 kr per aktie.

Övrigt:

Goodbye Kansas presenterade sig i början av oktober 2016 för investerare hos Redeye. Det lät helt klart som att en notering fanns i tankarna. Medgrundaren Peter Levin har erfarenhet från att driva företag i noterad miljö.

Uppdatering: I mitten av oktober 2016 säger Peter Levin, vd och grundare av Goodbye Kansas:

”Vi har idag inga planer på en notering men ser naturligtvis det som en möjlighet att hantera vår tillväxt och eventuellt behov av kapital”, säger Peter Levin, vd och grundare på Goodbye Kansas.

Uppdatering: I mitten av januari 2018 säger Tomas Otterbeck, spelanalytiker på Redeye, till Di Digital att Goodbye Kansas är en möjlig börsnotering.

Uppdatering: Den 30 maj 2018 på Redeye Gaming Day ska vd Peter Levin presentera bolagets noteringsplaner.

Uppdatering: Goodbye Kansas säger den 30 maj 2018 att de siktar på en notering under fjärde kvartalet 2019. För tillfället håller bolaget på med en emission på 100 Mkr. ”Vi har träffat 13 ankarinvesterare och sedan ett 70-tal privata investerare. Vi träffar de aktörer som man bör träffa. Det är fokus på svenska investerare”, säger Peter Levin.

Uppdatering: Goodbye Kansas fick in 108 Mkr i nyemissionen. 76 nya aktieägare tillkom i emissionen, där Swedbank Robur Microcap stod för den största posten med 30 Mkr.

Uppdatering: I slutet av juni 2019 säger Peter Levin till Di Digital ”Nu tittar vi på en notering under 2020 eller 2021 i stället. Detta efter att 2018 blev ett ekonomiskt sämre år.

Bolaget vände till en förlust på 36 Mkr och nådde inte sitt mål att ha en omsättning över 200 Mkr skriver Di Digital i slutet av juni 2019. Nu ska bolaget göra en finansieringsrunda som ska stängas senast i oktober 2019 och den vill man ska vara ordentligt större än emissionen på 108 Mkr man gjorde under 2018. ”Det är bara att konstatera att jag personligen inte kan ägna min tid åt kapitalanskaffning var tolfte eller artonde månad. Därför ska pengarna som vi nu plockar in räcka ett tag”.

Uppdatering: I augusti 2019 sålde Goodbye Kansas Holding sin investeringsverksamhet Goodbye Kansas Games Invest för 42,4 Mkr till THQ Nordic.

Uppdatering: Kapitalanskaffningen har uppenbarligen misslyckats. Bolaget ville ta in flera hundra miljoner från investerare men får nu be befintliga ägare om 100,8 Mkr till i princip tvingande villkor.

Uppdatering: I slutet av april 2020 meddelade Bublar Group att de ska köpa Goodby Kansas Holding AB.

"Den planerade affären genomförs som en apportemission där Goodbye Kansas aktieägare och fordringsägare erbjuds 16,4 miljoner aktier i Bublar i fast köpeskilling och upp till tre resultatbaserade tilläggsköpeskillingar i form av maximalt 33,9 miljoner aktier under 2020."

"Goodbye Kansas är i en pågående finansiell turn-around. Under januari och februari 2020 uppskattas omsättningen uppgå till ca 50 Mkr, jämfört med 18 Mkr under motsvarande period föregående år och EBITDA till ca 5 Mkr, jämfört med -19 Mkr under motsvarande period föregående år."

"Förvärvet av Kansas Group görs genom en apportemission där Goodbye Kansas aktieägare erbjuds aktier i Bublar Group. Förvärvet genomförs med en fast köpeskilling på 16,4 miljoner aktier (ca 56 Mkr), baserat på 30 dagars volymviktad genomsnittskurs (VWAP) samt en tilläggsköpeskilling på maximalt 33,9 miljoner aktier att erläggas i tre steg, där antalet är baserat på Goodbye Kansas resultat 2020 på EBITDA-nivå.

Tilläggsköpeskilling på maximalt 33,9 miljoner aktier baserat på Goodbye Kansas Holdings EBITDA (rörelseresultat) 2020, fördelas i huvudsak på:
16,4 miljoner aktier vid minst 5 Mkr baserat på första halvåret
6,5 miljoner aktier vid minst 9 Mkr för helåret samt
11,0 miljoner aktier vid minst 18 Mkr för helåret

Utestående antal aktier i Bublar Group uppgår före transaktionen till 54 913 141 st. Utspädningen genom den första apportemissionen blir cirka 23% och vid maximal tilläggsköpeskilling ytterligare cirka 32%."

Uppdaterat: 2020-04-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss