Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i GOGO Lead Tech AB
GOGO Lead Tech AB

GOGO Lead Tech AB
Box 20215
161 02 Bromma

Hemsida:

gogoleadtech.com

Verksamhet:

GOGO Lead Tech erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolaget är fokuserat på gambling-branschen. GOGO Lead Tech AB hette tidigare GOGO Gamers AB. GOGO Gamers AB hette tidigare Earners Alliance Holding AB. Earners Alliance Holding AB hette tidigare CasinoWilds Holding AB. CasinoWilds Holding AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 1 AB

Ägare:

Uppdatering: New Equity Venture International AB 63 %, när affären i början av 2019 blir klar. Tidigare villkor har förändrats.

Uppdatering: New Equity Venture International AB 80 %, om affären i början av 2019 godkänns.

Uppdatering: Den 25 maj 2018; E-Holding Group 13,40 %, Raging Bull Invest AB 8,23 %, Effnet AB 8,05 %, Graviton AB 7,02 %, Effnetplattformen AB 4,88 %, Övriga 58,42 %.

Uppdatering: Innan nyemission inför notering; Kjell Robsahm med bolag 17,1 %, Tamayo Consulting 8,6 %, Effnet AB 8,3 %, Raging Bull Invest AB 8,2 %, Graviton AB 6,6 %, Sven-Erik Holmgren 3,5 %, Daniel Sahlin 3,1 %, Johan Rogelind 2,5 %, Mats Nilsson 2,4 %, Camelback Investment Inc 1,8 %, Övriga aktieägare 37,8 %.

Effnetplattformen AB 100 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

18 december 2019

Värdering:

Uppdatering: Ca 23 Mkr uppger Spotlight i sitt pressmeddelande om att bolaget är godkänt för notering.

Uppdatering: 28,4 Mkr post money.

Uppdatering: 25,2 Mkr pre-money och 35,3 Mkr post money om emissionen under juni-juli 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 64,3 Mkr post money.

49,85 Mkr pre-money och 64,3 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av oktober 2016 meddelade Effnetplattformen AB att de grundar tre dotterbolag som skall användas vid framtida noteringar inom ramen för bolagets så kallade plattformsverksamhet där Effnet fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

Uppdatering: Det är Animated Games Sweden AB som ska noteras via detta företagsskal, under första kvartalet 2017. Effnetplattformen Ventures 1 AB kommer efter köpet av Animated Games Sweden AB att byta namn till CasinoWilds Holding AB. Se vår noteringssida om Animated Games Sweden AB för att läsa Övrigt-historiken.

Uppdatering: Under februari 2017 gör CasinoWilds en nyemission och ansöker sedan om notering på First North.

Uppdatering: En notering är planerad till andra kvartalet 2017.

Uppdatering: CasinoWilds skriver i slutet av april 2017 att en ansökan om notering på First North ska lämnas in efter årsstämman och att man siktar på en notering under sommaren 2017.

Uppdatering: CasinoWilds meddelade i mitten av juli 2017 att de skjuter på sin notering. Nu är tidsplanen det breda tidsspannet hösten 2017-våren 2018.

Uppdatering: CasinoWilds Holding AB bytte i juni 2018 namn till Earners Alliance Holding AB.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 meddelade NEVI att de säljer samtliga aktier i helägda dotterbolaget Online Gaming Information OGI Holding AB till Earners Alliance Holding AB (EA) för en total köpeskilling om 35 Mkr. Köpeskillingen betalas genom nyemitterade aktier i Earners Alliance Holding 25 205 752 aktier á 1,39 SEK. Transaktionen medför till att NEVI efter nyemissionen och kommer vara Bolagets största ägare (ägande 80 %). Avtalet är villkorat att Earners Alliance Holdings revisor godkänner transaktionen som beräknas att slutföras under januari 2019. NEVI har som mål att ta en aktiv position i Earners Alliance Holding och vara delaktiga i den nybildade gruppens framtida utveckling. NEVI ser i den nya gruppen en stark plattform för framtida förvärv och tillväxt.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 meddelades att villkoren för köpet av Online Gaming Information OGI Holding AB ändras.

"Avseende köpeskillingen så har villkoren för utbetalning ändrats på så sätt att den - istället för att helt betalas i aktier - delats i två delar där den första delbetalningen om 15 133 743 kr sker med aktier genom att EA emitterar 10 898 561 aktier á ca 1,39 kr. NEVI kommer efter emissionen äga ca 63 % av rösterna och kapitalet i EA. EA:s revisor har godkänt transaktionen var på endast registrering hos Bolagsverket återstår.

Resterande del av köpeskillingen motsvarande 19 866 257 kr utges i form av en revers som löper med 3,5 procents årsränta fram till betalning."

Uppdatering: I slutet av februari 2019 skriver NEVI att de aktivt kommer att verka för en notering av Earners Alliance under 2019.

Uppdatering: I mitten av september 2019 ser vi på Capval Corps sajt att de är projektledare för att notera GOGO Games.

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till GOGO Lead Tech AB.

Uppdatering: I mitten av november 2019 skrev ägaren NEVI att GOGO är inne i en noteringsprocess och att man hoppas på en notering inom kort.

Uppdatering: I mitten av november 2019 meddelade NEVI att GOGO Lead Tech har ansökt om notering på Spotlight och att första handelsdag förväntas bli under fjärde kvartalet 2019.

Uppdatering: GOGO Lead Tech är godkänt för notering på Spotlight och första dag för handel kommer att vara den 18 december 2019.

Uppdaterat: 2019-12-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss