Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Glycorex Transplantation AB
Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB
Sölveg. 41
223 62 Lund

Hemsida:

www.glycorex.se

Verksamhet:

Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation. Företaget har utvecklat och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb-ABO, som möjliggör transplantationer över blodgrupps-gränsen.

Ägare:

Noterat på NGM Equity

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Q4 2008 / Q1 2009

Värdering:

Noterat på NGM Equity

Övrigt:

Glycorex är noterat på NGM Equtiy som fått tillståndet indraget av Finansinspektionen. Glycorex byter därför lista till First North, för att i steg två byta till OMX Stockholm.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss