Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Global Gaming Factory X AB

Global Gaming Factory X AB
Box 12209
10225 Stockholm

Hemsida:

www.globalgamingfactory.com

Verksamhet:

Global Gaming Factory (GGF) utvecklar mjukvara och bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. GGF är moderbolag till det helägda dotterbolaget Smartlaunch A/S Danmark. GGFs skapar intäkter i det befintliga globala nätverk av tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och till slutanvändare, de miljontals gamers som besöker dessa kaféer varje månad. Global Gaming Factory X AB hette tidigare Addyourlogo AB och hade då en verksamhet inom profilkläder.

Ägare:

Innan kvittningsemissionen äger Majken Hummel-Gumaelius 49 %, Hans Pandeya 32 % och Johan Sellström 10 %. Efter kvittningsemissionen tillkommer Aktietorgetnoterade Addyourlogos aktieägare som får några procent av företaget.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

September 2006

Värdering:

65 Mkr enligt villkoren på kvittningsemissionen.

Övrigt:

Global Gaming Factory X AB tar över Addyourlogos plats på Aktietorget via en kvittningsemission. Uppdatering: Icapital Group AB har sålt hela sitt innehav i Addyourlogo, 57,9 %, till bland annat huvudägarna av Global Gaming Factory X AB.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss