Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Global Financial Group Sweden Small Cap AB
Global Financial Group Sweden Small Cap AB

Global Financial Group Sweden Small Cap AB
Stortorget 13 B
2013 20 Malmö

Hemsida:

www.gfgs.se

Verksamhet:

Global Financial Group Sweden Small Cap är ett investeringsbolag som investerar i äkta småbolag, företag som är noterade på de mindre svenska aktielistorna.

Ägare:

Global Financial Group Sweden AB äger 100 % av stamaktierna.

Uppdatering: Nyemission till allmänheten görs under 2014 vilket sprider ägandet.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Inställd.

Värdering:

Övrigt:

Global Financial Group Sweden Small Cap gör en emission av preferensaktier på upp till 60,6 Mkr under september 2013 till januari 2014 och planerar för en listning av preferensaktierna på Aktietorget under februari 2014.

Uppdatering: Februari 2014 har passerats. Tidsplan som nu anges på hemsidan är 2014.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission av stamaktier till allmänheten under mars-september 2014. En notering är planerad på Aktietorget eller motsvarande marknadsplats.

Uppdatering: Det är snart sommar 2015 och någon notering har inte genomförts. Oklart vad statusen är.

Uppdatering: Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Uppdaterat: 2016-08-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss