Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Global Direct Partners AB

Global Direct Partners AB
Box 53232
40016 Göteborg

Hemsida:

www.globaldirect.se

Verksamhet:

Mangementbolag som utvecklar och driver nischade fonder.

Ägare:

Ett trettiotal aktieägare efter en private placement. Ytterligare en private placement planeras.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Det blev ingen notering.

Värdering:

Övrigt:

I skrivande stund har företaget ännu inte bytt namn till Global Direct Partners AB, utan heter fortfarande GolfPlayersClub.com GPC AB. Läs mer om bakgrunden på Equity Dynamics hemsida.

Uppdatering: Företaget planerade en notering under 2007. Någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Global Direct Partners och Equity Dynamics har under 2009 drivits med knappa resurser. I mitten av 2009 presenterades ett erbjudande om att Equity Dynamics köper Global Direct Partners i en apportemission. Affären är dock i början av 2010 ännu inte genomförd. En notering av Global Direct Partners är dock inte längre aktuell.

Uppdaterat: 2010-02-19

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss