Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Renewable Ventures Nordic AB
Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB
Rödhakevägen 88
906 51 Umeå

Hemsida:

www.reventures.se

Verksamhet:

Renewable Ventures Nordic investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag. Renewable Ventures Nordic AB hette tidigare Geotermica AB.

Ägare:

Efter nyemissionen i maj/juni 2009; Guy C de Caprona 12,0 %, Thomas Liljedahl 7,0 %, Reijo Hämäläinen 5,0 %, Tore Hallberg 5,0 %, Patric Perenius 5,0 %, Marcello Rebora 14,0 %, Kerstin Simonsson 2,0 %, Nya ägare 50,0 %.

Lista:

Aktietorget

Status:

Inställd

Tid:

2011

Värdering:

2,2 Mkr efter nyemissionen i maj/juni 2009.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB kommer under juni 2010 investera 5,5 Mkr i Geotermica och bli ägare av 49 % av aktierna, dvs vilket ger Geotermica en värdering på drygt 11 Mkr.

Övrigt:

Geotermica presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i maj 2009.

Uppdatering: Geotermica planerar att göra två mindre kapitalanskaffningar, och en större på ca 60 Mkr tidigast under 2010, och där efter notera företaget.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB kommer under juni 2010 att investera 5,5 Mkr i Geotermica och då bli ägare till 49 % av aktierna.

Uppdatering: En publik emission planeras till hösten 2010, som ska följas av en notering.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas bestämde sig för att inte investera de planerade 5,5 miljoner kronorna. Orsaken anges vara att Geotermica bestämde sig för att inte genomföra ett planerat förvärv untanför Rom, och att man därför har ett lägre kapitalbehov.

Uppdatering: Geotermica gör under november 2012 en nyemission på 0,8 Mkr till 1,15 kr per aktie. I samband med det presenterar sig företaget på Aktiespararnas investerardag. VD Guy C de Caprona sa där att bolaget inte planerar att notera sig i närtid, utan innan en notering så kommer företaget i stället ge utdelning, när/om licenser säljs.

Uppdaterat: 2012-11-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss