Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Genova Property Group AB
Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Ägare:

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

12 juni 2020

Värdering:

Övrigt:

Genova Property Groups preferensaktier noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista den 12 juni 2020, en flytt från First North.

Tidigare var tanken att stamaktierna skulle noteras samtidigt men den noteringen skjuter man på då marknaden är som den är pga corona.

Uppdaterat: 2020-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss