Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Garpco AB
Garpco AB

Garpco AB
Huskvarnav. 80
55454 Jönköping

Hemsida:

www.garpco.com

Verksamhet:

Garpco AB är ett holdingbolag och är moderbolag i Garpcokoncernen. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen samt förvärv av företag som passar in i gruppens koncept. En stor del av Garpcos affärsidé är att förse tillverkningsindustrin med komponenter, verktyg och förnödenheter, antingen genom produktion eller genom handelsföretag.

Ägare:

Tibia Konsult AB 41,9 %, Leif Garpheden med familj 19,3 %, Markus Strand med familj 13,9 %, Investment AB Spiltan 5,2 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Ingen bestämd tidsplan

Värdering:

Handlas via Alternativa Aktiemarknaden.

Uppdatering: 105 Mkr i marketcap vid en ägarspridning i september 2013.

Övrigt:

Garpco planerade en listning av sin aktie på Aktietorget eller First North under våren 2012, något man dock har skjutit på framtiden pga den turbulenta ekonomin.

Uppdatering: Under sommaren 2013 investerade Spiltan i Garpco och under hösten gjordes en ägarspridning av befintliga aktier. Detta var en del i det planerade generationsskifte där grundaren Leif Garpheden med familj minskar sitt innehav av aktier i koncernen samt att familjen Hermansson avyttrar hela sitt innehav. Några noteringsplaner på annan lista nämns i detta sammanhang inte.

Uppdatering: Företaget skriver i juni 2014: "Garpco har en långsiktig men ej tidsbestämd målsättning med att nå en omsättning över 500 MSEK
och notering på en större lista."

Uppdaterat: 2014-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss